ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 11/07/2011
ปรับปรุง 29/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 2035691
Page Views 2516807
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2560

นางสาวผกามาศ นนท์มิตร
คณิตศาสตร์

นางสาวชฎาพร ทันตจิต
ภาษาไทย

นางสาวกิจกัญญา สีหานอก
คณิตศาสตร์

นางสาวอัจรดา นิดลาด
ภาษาไทย

นางสาวสมศรี วิสุทธิกุลชัย
วิทยาศาสตร์ทั่วไป

นางสาวสุกัญญา ฉายแสง
ภาษาอังกฤษ

นางสาวรัตนาภรณ์ บุญจันทร์
คณิตศาสตร์

นางสาวพรจิตร หวานลาภา
ภาษาไทย

นางสาวพิชชาพร ประทุมวงศ์
ภาษาอังกฤษ

นางสาวณฤดี ฉัตรเฉลิมพรรค
ภาษาอังกฤษ

นายจิรายุ เขตนิมิต
คอมพิวเตอร์

นายกนกพล การ่อน
สังคมศึกษา

นายพรทวี เม็นไธสง

นายสุขสันต์ สุขเจริญ
 
 โรงเรียนวัดจันทนาราม(ศรีรองเมืองอุทิศ)
1/2  หมู่ที่ 9  ถนนริมน้ำ  ตำบลจันทนิมิต  อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  22000
Tel : 039 321662  Fax : 039 325904