ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 11/07/2011
ปรับปรุง 21/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 2077427
Page Views 2579796
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวประภัสสร ทองแท้
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางกัลยา บุญมา
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางอรุณี บำรุงชน
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวเสาวลักษณ์ แก้วงาม
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวศิริวรรณ เจริญสุข
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายธนภัทร ศรีสม
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวจันทนา ทองยัง
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวนิษฐเนตร เลิศพิสุทธิการย์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวมุขดา ทองยัง
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
 
 โรงเรียนวัดจันทนาราม(ศรีรองเมืองอุทิศ)
1/2  หมู่ที่ 9  ถนนริมน้ำ  ตำบลจันทนิมิต  อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  22000
Tel : 039 321662  Fax : 039 325904