ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 11/07/2011
ปรับปรุง 21/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 2077433
Page Views 2579802
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

นายวรชัย โคตะมา
ครู คศ.3

นางนวลจันทร์ โคตะมา
ครู คศ.3

นางฉวีวรรณ แสงกะหนึก
ครู คศ.3

นางวรรณญา ปิ่นเจริญ
ครู คศ.3

นางชญานา อิ่มผ่อง
ครู คศ.3

นางธิวตี การบุญ
ครู คศ.3

นางศิริรัตน์ กิจชล
ครู คศ.2

นายพรณรงค์ ทรัพย์คง
ครูผู้ช่วย

นายธวัชชัย วิเวโก
ครูผู้ช่วย

นายพิริยะ แสนเสนาะ
ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฐชยา สีแก้ว
ครูผู้ช่วย

นางสาวธิดารัตน์ เทียนชัย
ครูผู้ช่วย

นายสุพจน์ เจริญมรรค
ครู คศ.1
 
 โรงเรียนวัดจันทนาราม(ศรีรองเมืองอุทิศ)
1/2  หมู่ที่ 9  ถนนริมน้ำ  ตำบลจันทนิมิต  อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  22000
Tel : 039 321662  Fax : 039 325904