ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แบบทดสอบออนไลน์
แบบทดสอบวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (อ่าน 7574) 12 ส.ค. 57
แบบทดสอบภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (อ่าน 11070) 08 ส.ค. 55
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง โจทย์ปัญหาการคูณ (อ่าน 28414) 22 ก.ค. 55
แบบทดสอบสำนวนสุภาษิตไทย (อ่าน 27655) 08 ก.ค. 55
แบบทดสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 4738) 14 มิ.ย. 55
แบบทดสอบกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี งานเกษตร เรื่องการปลูกพืชผักสวนครัว (อ่าน 57324) 04 มิ.ย. 55