ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แบบทดสอบออนไลน์
แบบทดสอบวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (อ่าน 9393) 12 ส.ค. 57
แบบทดสอบภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (อ่าน 11170) 08 ส.ค. 55
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง โจทย์ปัญหาการคูณ (อ่าน 28785) 22 ก.ค. 55
แบบทดสอบสำนวนสุภาษิตไทย (อ่าน 27952) 08 ก.ค. 55
แบบทดสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 4881) 14 มิ.ย. 55
แบบทดสอบกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี งานเกษตร เรื่องการปลูกพืชผักสวนครัว (อ่าน 58369) 04 มิ.ย. 55