ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวันคล้าย วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (อ่าน 2) 10 ธ.ค. 61
การสอบธรรมสนามหลวง แผนกธรรมศึกษา ประจำปี 2561 (อ่าน 30) 10 ธ.ค. 61
ยินดีต้อนรับคณะนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 23) 09 ธ.ค. 61
งานลอยกระทงวัดจันทนาราม ประจำปี 2561 (อ่าน 56) 03 ธ.ค. 61
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ปีการศึกษา 2561 กิจกรรมการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) (อ่าน 65) 25 พ.ย. 61
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม ฯ ครั้งที่ 68 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (อ่าน 76) 14 พ.ย. 61
การแข่งขันกีฬาสี ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 124) 05 พ.ย. 61
กิจกรรมโครงการกีฬาอนุชนสเปเชียลโอลิมปิคไทย (อ่าน 93) 29 ต.ค. 61
ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 (อ่าน 88) 25 ต.ค. 61
พิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการ D.A.R.E (อ่าน 96) 25 ต.ค. 61
ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนวัดเกาะ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 (อ่าน 73) 24 ต.ค. 61
กิจกรรมเยาวชนต่อต้านยาเสพติด (อ่าน 88) 22 ต.ค. 61
กิจกรรมตลาดนัดครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 110) 19 ต.ค. 61
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 104) 18 ต.ค. 61
โครงการอบรมผู้นำนักเรียนด้านส่งเสริมสุขภาพ ปี 2561 (อ่าน 84) 17 ต.ค. 61
กิจกรรมพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 86) 16 ต.ค. 61
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 220) 24 ส.ค. 61
โรงเรียนวัดจันทนารามฯและเทศบาลเมืองจันทนิมิต จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล วันแม่แห่งชาติ 2561 (อ่าน 255) 17 ส.ค. 61
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 (อ่าน 205) 07 ส.ค. 61
ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 (อ่าน 233) 07 ส.ค. 61
พิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2561 (อ่าน 235) 03 ส.ค. 61
การแสดงยิมนาสติกจากสโมสร RIBE REPHOLD จากประเทศเดนมาร์ค (อ่าน 170) 31 ก.ค. 61
การแข่งขันกีฬานักเรียนอำเภอเมืองจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 206) 25 ก.ค. 61
ยินดีต้อนรับ คุณครู Lun Man Sum และคุณครู Madalena Ferreira (อ่าน 179) 25 ก.ค. 61
เทศบาลเมืองจันทนิมิตจัดโครงการส่งเสริมอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่น (อ่าน 182) 25 ก.ค. 61
การอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 180) 24 ก.ค. 61
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2561 (อ่าน 184) 10 ก.ค. 61
กิจกรรมเรียนรู้นอกสถานศึกษา (อ่าน 186) 08 ก.ค. 61
เทศบาลเมืองจันทนิมิตจัดโครงการอบรมกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรค (อ่าน 204) 05 ก.ค. 61
วันสุนทรภู่และต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 (อ่าน 270) 03 ก.ค. 61
คณะครูโรงเรียนวัดจันทนารามฯ อบรมเชิงปฏิบัติการ Logbook Teacher (อ่าน 311) 25 มิ.ย. 61
ยินดีต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี (อ่าน 298) 25 มิ.ย. 61
ยินดีต้อนรับคณะเพื่อนๆเสริมปัญญาเยาวชน 18 (อ่าน 241) 25 มิ.ย. 61
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 267) 25 มิ.ย. 61
ยินดีต้อนรับคุณครู Daniela Buendia Olmos (อ่าน 242) 10 มิ.ย. 61
โครงการรณรงค์ป้องกันไม่เล่นการพนันฟุตบอลในสถานศึกษา (อ่าน 315) 10 มิ.ย. 61
งานมุทิตาจิตพระธรรมเมธี เจ้าอาวาสวัดจันทนาราม เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2561 (อ่าน 271) 05 มิ.ย. 61
กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561 (อ่าน 225) 05 มิ.ย. 61
การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 297) 05 มิ.ย. 61
ยินดีต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 คณะครูและบุคลากรใหม่ (อ่าน 243) 29 พ.ค. 61