ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2561 (อ่าน 46) 10 ก.ค. 61
กิจกรรมเรียนรู้นอกสถานศึกษา (อ่าน 47) 08 ก.ค. 61
เทศบาลเมืองจันทนิมิตจัดโครงการอบรมกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรค (อ่าน 61) 05 ก.ค. 61
วันสุนทรภู่และต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 (อ่าน 96) 03 ก.ค. 61
ยินดีต้อนรับคณะเพื่อนๆเสริมปัญญาเยาวชน 18 (อ่าน 76) 25 มิ.ย. 61
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 98) 25 มิ.ย. 61
ยินดีต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี (อ่าน 93) 25 มิ.ย. 61
คณะครูโรงเรียนวัดจันทนารามฯ อบรมเชิงปฏิบัติการ Logbook Teacher (อ่าน 76) 25 มิ.ย. 61
โครงการรณรงค์ป้องกันไม่เล่นการพนันฟุตบอลในสถานศึกษา (อ่าน 141) 10 มิ.ย. 61
ยินดีต้อนรับคุณครู Daniela Buendia Olmos (อ่าน 99) 10 มิ.ย. 61
การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 143) 05 มิ.ย. 61
กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561 (อ่าน 99) 05 มิ.ย. 61
งานมุทิตาจิตพระธรรมเมธี เจ้าอาวาสวัดจันทนาราม เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2561 (อ่าน 114) 05 มิ.ย. 61
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูเจริญทัศน์ เจริญผล ครูผู้ช่วยโรงเรียนท่าใหม่ฯ (อ่าน 125) 29 พ.ค. 61
ยินดีต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 คณะครูและบุคลากรใหม่ (อ่าน 100) 29 พ.ค. 61
ยินดีต้อนรับคุณครูรุ่งนภา กระสังข์ (อ่าน 114) 20 พ.ค. 61
ยินดีต้อนรับคุณครูหยาดพิรุณ แจ่มศรีจันทร์ และคุณครูทัศนัย ขวนขวาย (อ่าน 162) 03 พ.ค. 61
ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรร่วมงานประเพณีสงกรานต์วัดจันทนาราม จังหวัดจันทบุรี (อ่าน 185) 19 เม.ย. 61
ยินดีต้อนรับผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านมะกอก สพป.นครราชสีมา เขต 7 (อ่าน 170) 05 เม.ย. 61
กิจกรรมสังสรรค์ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 174) 05 เม.ย. 61
ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 176) 05 เม.ย. 61
โครงการจิตแจ่มใส กายแข็งแรง (อ่าน 156) 05 เม.ย. 61
โครงการขยับ เปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์ (อ่าน 156) 05 เม.ย. 61
กิจกรรม OPEN HOUSE เปิดบ้านวิชาการโรงเรียนวัดจันทนาราม (อ่าน 177) 05 เม.ย. 61
กิจกรรมวันมาฆบูชา (อ่าน 297) 03 มี.ค. 61
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญกลุ่มเมืองเหนือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 302) 02 มี.ค. 61
ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 (อ่าน 347) 11 ก.พ. 61
พิธีทำบุญอาคารครบรอบ 80 ปี (อ่าน 384) 28 ม.ค. 61
ยินดีต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นทดลองสอน (อ่าน 375) 26 ม.ค. 61
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพิชิตคุณภาพระดับเพชร (อ่าน 370) 26 ม.ค. 61
งานวันครู ประจำปี 2561 (อ่าน 328) 26 ม.ค. 61
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 (อ่าน 388) 25 ม.ค. 61
สวัสดีปีใหม่ 2561 (อ่าน 408) 08 ม.ค. 61
ยินดีต้อนรับครูผู้ช่วยคนใหม่ คุณครูสุพรรษา โพธิมณี และคุณครูถนอมศักดิ์ นาคนวน (อ่าน 332) 08 ม.ค. 61
กิจกรรมวันคริสต์มาส (อ่าน 350) 08 ม.ค. 61
การอบรมเรื่องความปลอดภัยทางน้ำ (อ่าน 334) 08 ม.ค. 61
กิจกรรมทัศนศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (อ่าน 341) 08 ม.ค. 61
กิจกรรมมาร์ชชิ่งความดีและวินัยการจัดระเบียบแถว (อ่าน 431) 11 ธ.ค. 60
การประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 กิจกรรมการศึกษาพิเศษ (อ่าน 458) 29 พ.ย. 60
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี จัดกิจกรรมเยาวชนรุ่่นใหม่ใส่ใจความดีสากล (อ่าน 366) 26 พ.ย. 60