ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเยาวชนต่อต้านยาเสพติด (อ่าน 1) 22 ต.ค. 61
กิจกรรมตลาดนัดครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 31) 19 ต.ค. 61
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 28) 18 ต.ค. 61
โครงการอบรมผู้นำนักเรียนด้านส่งเสริมสุขภาพ ปี 2561 (อ่าน 26) 17 ต.ค. 61
กิจกรรมพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 25) 16 ต.ค. 61
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 175) 24 ส.ค. 61
โรงเรียนวัดจันทนารามฯและเทศบาลเมืองจันทนิมิต จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล วันแม่แห่งชาติ 2561 (อ่าน 213) 17 ส.ค. 61
ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 (อ่าน 179) 07 ส.ค. 61
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 (อ่าน 150) 07 ส.ค. 61
พิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2561 (อ่าน 183) 03 ส.ค. 61
การแสดงยิมนาสติกจากสโมสร RIBE REPHOLD จากประเทศเดนมาร์ค (อ่าน 132) 31 ก.ค. 61
เทศบาลเมืองจันทนิมิตจัดโครงการส่งเสริมอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่น (อ่าน 119) 25 ก.ค. 61
ยินดีต้อนรับ คุณครู Lun Man Sum และคุณครู Madalena Ferreira (อ่าน 130) 25 ก.ค. 61
การแข่งขันกีฬานักเรียนอำเภอเมืองจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 165) 25 ก.ค. 61
การอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 131) 24 ก.ค. 61
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2561 (อ่าน 149) 10 ก.ค. 61
กิจกรรมเรียนรู้นอกสถานศึกษา (อ่าน 148) 08 ก.ค. 61
เทศบาลเมืองจันทนิมิตจัดโครงการอบรมกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรค (อ่าน 165) 05 ก.ค. 61
วันสุนทรภู่และต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 (อ่าน 227) 03 ก.ค. 61
ยินดีต้อนรับคณะเพื่อนๆเสริมปัญญาเยาวชน 18 (อ่าน 189) 25 มิ.ย. 61
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 223) 25 มิ.ย. 61
ยินดีต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี (อ่าน 247) 25 มิ.ย. 61
คณะครูโรงเรียนวัดจันทนารามฯ อบรมเชิงปฏิบัติการ Logbook Teacher (อ่าน 242) 25 มิ.ย. 61
โครงการรณรงค์ป้องกันไม่เล่นการพนันฟุตบอลในสถานศึกษา (อ่าน 259) 10 มิ.ย. 61
ยินดีต้อนรับคุณครู Daniela Buendia Olmos (อ่าน 197) 10 มิ.ย. 61
การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 250) 05 มิ.ย. 61
กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561 (อ่าน 190) 05 มิ.ย. 61
งานมุทิตาจิตพระธรรมเมธี เจ้าอาวาสวัดจันทนาราม เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2561 (อ่าน 226) 05 มิ.ย. 61
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูเจริญทัศน์ เจริญผล ครูผู้ช่วยโรงเรียนท่าใหม่ฯ (อ่าน 212) 29 พ.ค. 61
ยินดีต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 คณะครูและบุคลากรใหม่ (อ่าน 193) 29 พ.ค. 61
ยินดีต้อนรับคุณครูรุ่งนภา กระสังข์ (อ่าน 205) 20 พ.ค. 61
ยินดีต้อนรับคุณครูหยาดพิรุณ แจ่มศรีจันทร์ และคุณครูทัศนัย ขวนขวาย (อ่าน 257) 03 พ.ค. 61
ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรร่วมงานประเพณีสงกรานต์วัดจันทนาราม จังหวัดจันทบุรี (อ่าน 273) 19 เม.ย. 61
ยินดีต้อนรับผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านมะกอก สพป.นครราชสีมา เขต 7 (อ่าน 257) 05 เม.ย. 61
กิจกรรมสังสรรค์ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 246) 05 เม.ย. 61
ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 251) 05 เม.ย. 61
โครงการจิตแจ่มใส กายแข็งแรง (อ่าน 233) 05 เม.ย. 61
โครงการขยับ เปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์ (อ่าน 240) 05 เม.ย. 61
กิจกรรม OPEN HOUSE เปิดบ้านวิชาการโรงเรียนวัดจันทนาราม (อ่าน 333) 05 เม.ย. 61
กิจกรรมวันมาฆบูชา (อ่าน 373) 03 มี.ค. 61