ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แบบทดสอบออนไลน์
แบบทดสอบวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

วิชา คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1.
คอมพิวเตอร์ คืออะไร
   เครื่องจักรที่ทำงานหรือทำการคำนวณตามชุดคำสั่งหรือโปรแกรม
   ชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่ใช้สั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทำงาน
   อุปกรณ์ต่างๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์
   ผู้ที่ทำหน้าที่เขียนและสร้างชุดคำสั่งเพื่อควบคุมให้คอมพิวเตอร์ทำงาน
 


2.
ซอฟต์แวร์ (Software) หมายถึงข้อใด
   เครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบต่างๆ
   ข้อมูลคอมพิวเตอร์
   ชุดคำสั่งที่ใช้สั่งงานคอมพิวเตอร์เป็นลำดับขั้นตอน
   อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์


3.
ข้อใดคือความหมายของ ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
   โปรแกรมที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน
   อุปกรณ์ต่างๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์
   เครื่องจักรที่ทำงานหรือทำการคำนวณตามชุดคำสั่งหรือโปรแกรม
   บุคลากรที่ทำงานกับคอมพิวเตอร์

4.
Web Browser หมายถึงอะไร
   โปรแกรมที่ใช้เปิดเว็บ
   ตำแหน่งที่อยู่ของเว็บ
   การหาที่อยู่ของเว็บ
   โปรแกรมสร้างเว็บ


5.
ข้อใดเป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
   Microsoft Office
   Linux
   Photoshop
   Youtube


6.
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในข้อใด ทำหน้าที่ในการประมวลผล
   เมาส์
   ซีดี
   ซีพียู
   แฟลชไดรฟ์


7.
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ หมายถึงข้อใด
    การใช้ทรัพยากรของระบบร่วมกัน
    คอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมต่อกันตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไป
    การเล่นคอมพิวเตอร์พร้อมกันหลาย ๆ เครื่อง
    การติดต่อสื่อสารระหว่างกัน


8.
ผู้ที่บุกรุกเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ของคนอื่น เรียกว่าอะไร
   Networker
   Hacker
   Cracker
   Superman


9.
แชร์แวร์ ( Shareware) คืออะไร
   เป็นโปรแกรมให้คัดลอกมาทดลองใช้ฟรีก่อน
   เป็นอุปกรณ์เสริมในการเล่นอินเตอร์เน็ต
   เป็นตัวต่อพ่วงระหว่างเครื่องที่บ้านกับสายโทรศัพท์
   เป็นอุปกรณ์ช่วยในการพิมพ์งาน


10.
เว็บไซต์ (WebSite) คืออะไร
   หน้าเว็บเพจหลายๆ หน้า ซึ่งเชื่อมโยงกันผ่านทางไฮเปอร์ลิงก์
   เว็บเพจที่เป็นหน้าแรก
   เอกสารข้อมูลแต่ละหน้า
   โปรแกรมที่ใช้เรียกเว็บไซต์


11.
ข้อใดคืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จัดเป็นหน่วยรับเข้าและส่งออก
    เมาส์
    ฮาร์ดดิสก์
    แผ่นรองสัมผัส
    จอภาพสัมผัส
 


12.
การดาวน์โหลด (Download) คืออะไร
   การโอนย้ายข้อมูลจากเครื่องแม่ข่ายมายังเครื่องส่วนบุคคล
   การโอนย้ายข้อมูลในเครื่องส่วนบุคคล
   การโอนย้ายข้อมูลจากเครื่องส่วนบุคคลไปยังเครื่องแม่ข่าย
   การโอนย้ายข้อมูลในเครื่องแม่ข่าย


13.
การอัปโหลด (Upload) คืออะไร
   การติดต่อสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์
   การนำเครื่องคอมพิวเตอร์ไปปรับปรุงประสิทธิภาพในการประมวลผลให้เร็วขึ้น
   การนำไฟล์ต่างๆ จากอินเตอร์เน็ตมาไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์
   การนำไฟล์ต่างๆ ที่สร้างไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เข้าสู่อินเตอร์เน็ต


14.
หากครูต้องการบันทึกและวิเคราะห์คะแนนของนักเรียน แล้วแสดงข้อมูลสรุปในรูปแบบของแผนภูมิ ครูควรเลือกใช้ซอฟต์แวร์ใด
   Microsoft Word
   Microsoft Excel
   Microsoft Access
   Microsoft PowerPoint


15.
ข้อใดที่เรียงหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ได้ถูกต้อง
   ประมวลผล > รับข้อมูล > แสดงผล
   รับข้อมูล > ประมวลผล > แสดงผล
   แสดงผล > รับข้อมูล > ประมวลผล
   แสดงผล > ประมวลผล > รับข้อมูล


16.
IP Address คืออะไร
   หมายเลขประจำตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่เชื่อมต่ออยู่ในเครือข่าย
   การส่งจดหมายที่ส่งผ่านทางอินเตอร์เน็ต
   หมายเลขประจำของเครื่องเซิร์ฟเวอร์
   ที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต


17.
ไวรัสคอมพิวเตอร์ คืออะไร
   ข้อผิดพลาดของระบบ (Bug)
   ข้อผิดพลาดของโปรแกรม
   เชื้อโรคชนิดหนึ่ง
   โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเภทหนึ่งที่ถูกออกแบบมาให้แพร่กระจายตัวเองจากไฟล์หนึ่งไปยังไฟล์อื่นๆ


18.
URL (Uniform Resource Locator) คืออะไร
   หมายเลขประจำตัวเครื่องคอมพิวเตอร์
   ที่อยู่ของไฟล์หรือเว็บไซต์บนอินเตอร์เน็ต
   เทคโนโลยีการสื่อสารทางคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย
   ระบบบอกตำแหน่งบนโลก โดยบอกพิกัดสัญญาณที่ส่งมาจากดาวเทียม


19.
ข้อใดเป็นวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบทางลบในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ดีที่สุด
   การลดราคาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ถูกลง
   จัดหาโปรแกรมที่ป้องกันการเข้าใช้งานเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม
   การหาโปรแกรมป้องกันไวรัสที่มีคุณภาพดีมาใช้ในคอมพิวเตอร์
   การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วัยเด็ก


20.
ข้อใดเป็นการใช้เทคโนโลยีให้ได้ประโยชน์สูงสุด
   ใช้เทคโนโลยีในการหาเพื่อนในสังคมออนไลน์
   ใช้เทคโนโลยีในการดูหนัง ฟังเพลง
   ใช้เทคโนโลยีในการค้นหาข้อมูลในการเรียน
   ใช้เทคโนโลยีในการสนทนากับเพื่อนทั้งวันโพสเมื่อ : 12 ส.ค. 2557,00:00   อ่าน 10180 ครั้ง