ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แบบทดสอบออนไลน์
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง โจทย์ปัญหาการคูณ

 

แบบทดสอบคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง โจทย์ปัญหาการคูณ จำนวน 10 ข้อ 


จากโจทย์ที่กำหนดให้ ใช้ตอบคำถามข้อ 1 – 4
      ยลดาคอนโดมิเนียม กำหนดราคาเช่าห้องพักไว้เดือนละ 15,000 บาท ถ้ามีห้องให้เช่าจำนวน 9 ห้อง
ในแต่ละเดือนจะได้เงินเท่าไร

1. สิ่งที่โจทย์กำหนดให้มีอะไรบ้าง
ก. ยลดาคอนโดมิเนียม กำหนดราคาเช่าห้องพักไว้เดือนละ 15,000 บาท
ข. ถ้ามีห้องให้เช่าจำนวน 9 ห้อง
ค. กำหนดราคาเช่าห้องพักไว้เดือนละ 15,000 บาท ถ้ามีห้องให้เช่าจำนวน 9 ห้อง
ง. ในแต่ละเดือนจะได้เงินเท่าไร


2. โจทย์ต้องการทราบอะไร
ก. ยลดาคอนโดมิเนียม กำหนดราคาเช่าห้องพักไว้เดือนละ 15,000 บาท
ข. ถ้ามีห้องให้เช่าจำนวน 9 ห้อง
ค. กำหนดราคาเช่าห้องพักไว้เดือนละ 15,000 บาท ถ้ามีห้องให้เช่าจำนวน 9 ห้อง
ง. ในแต่ละเดือนจะได้เงินเท่าไร


3. จากโจทย์ต้องใช้วิธีการใดในการหาคำตอบ
ก. การบวก
ข. การลบ
ค. การคูณ
ง. การหาร


4. คำตอบที่ถูกต้องคือข้อใด
ก. 135,000 บาท
ข. 136,000 บาท
ค. 153,000 บาท
ง. 152,000 บาท


5. แม่ค้าขายสร้อยข้อมือ เส้นละ1,200 บาท ขายไป 8 เส้น จะได้เงินทั้งหมดเท่าไร
ก. 9,160 บาท
ข. 8,600 บาท
ค. 9,600 บาท
ง. 9,561 บาท
  


6. สำนักพิมพ์แห่งหนึ่งมีหนังสือคณิตศาสตร์อยู่ 125,750 กล่อง แต่ละกล่องบรรจุหนังสือ 6 เล่ม รวมมีหนังสือกี่เล่ม
ก. 754,500 เล่ม
ข. 755,500 เล่ม
ค. 756,500 เล่ม
ง. 757,500 เล่ม


7. เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง ราคา 43,750 บาท เครื่องคอมพิวเตอร์ 5 เครื่อง ราคากี่บาท
ก. 218,345 บาท
ข. 218,550 บาท
ค. 218,650 บาท
ง. 218, 750 บาท


8. จอมขวัญทำงานได้ค่าแรงวันละ175 บาท จอมขวัญทำงานอยู่ 2 สัปดาห์ จอมขวัญได้ค่าแรงเท่าไร
ก. 2,500 บาท
ข. 2,450 บาท
ค. 1,060 บาท
ง. 350 บาท


9เจ้าของบ่อปลาแห่งหนึ่งจับปลานิลขึ้นมา 829 กิโลกรัม ถ้าขายกิโลกรัมละ 37 บาท ขายปลานิลได้กี่บาท
ก. 30,674 บาท
ข. 30,673 บาท
ค. 30,672 บาท
ง. 30,653 บาท


10. อุทัยขับรถด้วยความเร็วชั่วโมงละ 75 กิโลเมตร เขาขับรถเป็นเวลา 8 ชั่วโมง อุทัยขับรถเป็นระยะทางเท่าไร
ก. 600 กิโลเมตร
ข. 640 กิโลเมตร
ค. 730 กิโลเมตร
ง. 850 กิโลเมตร

  
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 2555,16:43   อ่าน 29161 ครั้ง