ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 กลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ ปีการศึกษา 2562
กลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านแก้ว โรงเรียนวัดแสลง โรงเรียนวัดดอนตาล โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส โรงเรียนวัดเนินสูง โรงเรียนวัดโป่งแรด โรงเรียนบ้านชำโสม โรงเรียนวัดสิงห์ โรงเรียนวัดจันทนาราม โรงเรียนวัดพลับ และโรงเรียนบ้านท่าแฉลบ จัดกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ ระหว่างวันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดดอนตาล ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2563,13:17   อ่าน 306 ครั้ง