ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนวัดจันทนารามจัดกิจกรรมการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 - 2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 และนักเรียนการศึกษาพิเศษ ระหว่างวันที่ 14 - 15 มกราคม 2563 ณ วัดจันทนาราม จังหวัดจันทบุรี

โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 2563,17:17   อ่าน 96 ครั้ง