ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
วิทยากรจิตอาสา 904 สังกัดกองทัพเรือ จัดการบรรยายในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”
วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562 วิทยากรจิตอาสา 904 สังกัดกองทัพเรือ จัดการบรรยายในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” และให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยชีวิตเบื้องต้น (CPR/AED) เพื่อสร้างจิตสำนึกในความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และทราบถึงประวัติศาสตร์ ของชาติไทยในยุคต่างๆ
โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 2562,08:23   อ่าน 93 ครั้ง