ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการนักกีฬาอนุชนสเปเชียลโอลิมปิคไทย

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ได้จัดกิจกรรมโครงการนักกีฬาอนุชนสเปเชียลโอลิมปิคไทย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการของเด็กวัย 2 - 7 ปี ที่บกพร่องทางสติปัญญาด้วยกิจกรรมการเล่น เพื่อพัฒนาด้านร่างกาย อารมย์ จิตใจ และสังคม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือในระยะเริ่มแรก และเตรียมความพร้อมของเด็กวัยก่อนเรียน ตลอดจนการมีส่วนร่วมของสมาชิกในครอบครัว ได้จัดกิจกรรมนี้ในวันที่ 6 กันยายน 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดจันทนาราม

โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 2562,10:52   อ่าน 71 ครั้ง