ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม English Camp 2019

วันที่ 5 กันยายน 2562 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5 ปี) ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดกิจกรรม English Camp 2019 ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนวัดจันทนารามฯ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดจันทนาราม

โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 2562,18:00   อ่าน 119 ครั้ง