ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5 ปี) ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
วันที่ 17 มิถุนายน 2562 นายวุฒิชัย คุ้มวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทนาราม กล่าวต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5 ปี) ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่มาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นการปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียน 1 เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 17 - 28 มิถุนายน 2562
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 2562,17:03   อ่าน 360 ครั้ง