ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2562

11 มิ.ย. 2562 โรงเรียนวัดจันทนาราม จัดการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2562 โดยมีนายวุฒิชัย คุ้มวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทนาราม และคณะครูร่วมต้อนรับ ได้ดำเนินการประชุมชี้แจงผลการดำเนินงานของโรงเรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมา และการพัฒนาโรงเรียนในด้านต่างๆ ร่วมรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ปกครอง เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น

โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2562,09:54   อ่าน 247 ครั้ง