ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2562
วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนวัดจันทนาราม สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรีได้จัดกิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มให้จัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนส่งเสริมการเรียนรู้กระบวนการสหกรณ์แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้เข้าใจประโยชน์และเห็นความสำคัญในการออมเพื่อรากฐานที่ดีของอนาคต รวมทั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ โดยมีนายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดงาน พร้อมมอบรางวัลโรงเรียนต้นแบบด้านสหกรณ์ โรงเรียนที่ชนะการประกวดบันทึกบัญชีสหกรณ์และรายงานการประชุม ภายในงานได้มีการออกร้านนิทรรศการจัดแสดงผลงานของสหกรณ์ในโรงเรียนต่าง ๆ นิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของสมาชิก กิจกรรมการสอนอาชีพเสริมระยะสั้น เล่นเกมส์ ตอบปัญหาชิงรางวัล และการแสดงของนักเรียน
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2562,09:45   อ่าน 252 ครั้ง