ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562
วันที่ 30 เมษายน 2562 นายวุฒิชัย คุ้มวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทนาราม ได้ประชุมคณะครูและบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน  ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดจันทนาราม โดยท่านผู้อำนวยการได้มอบนโยบายในการจัดการศึกษาและพัฒนาสถานศึกษา ในปีการศึกษา 2562 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา และร่วมต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5 ปี )ชั้นปีที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่มาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 05 พ.ค. 2562,00:00   อ่าน 784 ครั้ง