ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมสังสรรค์จันทนารามไนท์ ปิดกล่องชอล์ก ปีการศึกษา 2561

วันที่ 28 มีนาคม 2562 นายวุฒิชัย คุ้มวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทนารามฯ จัดกิจกรรมสังสรรค์ "จันทนารามไนท์ ปิดกล่องชอล์ก" ปีการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรให้มากขึ้น และส่งเสริมความรักและความอบอุ่นในองค์กร กิจกรรมที่จัด อาทิเช่น กิจกรรมอำลาของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5 ปี )ชั้นปีที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี การจับฉลากรางวัล เป็นต้น 

โพสเมื่อ : 14 เม.ย. 2562,00:00   อ่าน 576 ครั้ง