ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ปีการศึกษา 2561

วันที่ 15 มีนาคม 2562 นายอารักษ์ วนิชอาภาพรรณ รอง.ผอ.สพป.จันทบุรี เขต1 ประธานกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ นายวุฒิชัย คุ้มวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทนาราม กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนแสดงออกถึงความสามารถทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา และเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามาเยี่ยมชมผลงานของนักเรียน ประกอบด้วยกิจกรรมที่หลากหลายตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระภาษาไทย กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระสังคมศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มภาษาต่างประเทศ การศึกษาพิเศษและกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดจันทนาราม

โพสเมื่อ : 14 เม.ย. 2562,00:00   อ่าน 408 ครั้ง