ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ

กลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือจัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 13 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดดอนตาล อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 2562,00:00   อ่าน 265 ครั้ง