ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูขั้นทดลองสอน วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี

โรงเรียนวัดจันทนารามยินดีต้อนรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีที่ 4 สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ซึ่งมาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน ขั้นทดลองสอน ระหว่างวันที่ 2 – 15 มกราคม 2562

โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 2562,00:00   อ่าน 291 ครั้ง