ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมโครงการกีฬาอนุชนสเปเชียลโอลิมปิคไทย
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี ได้จัดการอบรมโครงการนักกีฬาอนุชนสเปเชียลโอลิมปิค เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการของเด็กวัย 2 - 7 ปี ที่บกพร่องทางสติปัญญาด้วยกิจกรรมการเล่น เพื่อพัฒนาด้านร่างกาย อารมย์ จิตใจ และสังคม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือในระยะเริ่มแรก และเตรียมความพร้อมของเด็กวัยก่อนเรียน ตลอดจนการมีส่วนร่วมของสมาชิกในครอบครัว  โดยจัดโครงการนี้ในวันที่ 8 ตุลาคม  2561 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ โรงเรียนวัดจันทนาราม (ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม : https://photos.app.goo.gl/E45UARvd7Be3hZYr5 )
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 2561,00:00   อ่าน 344 ครั้ง