ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2561

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 นายวุฒิชัย คุ้มวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร นักเรียนโรงเรียนวัดจันทนารามฯ ประธานเปิดงานกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์แก่นักเรียน และปลูกฝัง เสริมสร้างให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ มีกิจกรรมให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้แสดงความสามารถ และเกิดการเรียนรู้ ได้แก่ การแสดง Science Show ประกวดชุดรียูสจากวัสดุเหลือใช้ กิจกรรมฐานการเรียนรู้ต่างๆ

โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2561,00:00   อ่าน 357 ครั้ง