ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการรณรงค์ป้องกันไม่เล่นการพนันฟุตบอลในสถานศึกษา
7 มิถุนายน 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ร่วมกับโรงเรียนวัดจันทนาราม และตำรวจภูธรเมืองจันทบุรี จัดโครงการรณรงค์ป้องกันการเล่นการพนันในสถานศึกษา ซึ่งจัดให้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขระหว่างโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และตำรวจภูธรเมืองจันทบุรี มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาให้ความรู้ถึงผลกระทบของการเล่นการพนันฟุตบอล พร้อมทั้งเดินรณรงค์ในชุมชนจันทนิมิต โดยมีนายมนตรี ทัดเทียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1 เป็นประธานในการเปิดโครงการ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงและร่วมเดินรณรงค์ไมเล่นพนันฟุตบอล ณ โรงเรียนวัดจันทนาราม จังหวัดจันทบุรี
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2561,00:00   อ่าน 219 ครั้ง