ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการจิตแจ่มใส กายแข็งแรง

เทศบาลเมืองจันทนิมิต จังหวัดจันทบุรี จัดทำโครงการจิตแจ่มใส กายแข็งแรง ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนวัดจันทนาราม ในวันที่ 23 – 24 มีนาคม 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดจันทนาราม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รู้และเห็นคุณค่าการมีสุภาพจิตที่ดี การเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะกับวัย การมีสุขภาพกายที่แข็งแรงด้วยการออกำลังกาย และรู้วิธีป้องกันอุบัติภัยเพื่อช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น (ภาพกิจกรรม  :  https://photos.app.goo.gl/00vwAufKmaAmYa5J3 )

โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 2561,00:00   อ่าน 209 ครั้ง