ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการขยับ เปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์
วันที่ 19  มีนาคม  2561  นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต สาขารัฐศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้จัดโครงการขยับ เปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์  เพื่อให้นักเรียนเข้าใจการคัดแยกขยะอย่างถูกประเภท และถูกวิธี   เห็นคุณค่าของขยะโดยนำมาออกแบบสร้างสรรค์ผลงานจากสิ่งของเหลือใช้    ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดจันทนาราม ( ภาพกิจกรรม  :  https://photos.app.goo.gl/IBsxWcLQbYRxu6JU2 )
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 2561,00:00   อ่าน 221 ครั้ง