ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม OPEN HOUSE เปิดบ้านวิชาการโรงเรียนวัดจันทนาราม
โรงเรียนวัดจันทนารามฯ จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (Open House) ในวันที่ 16 มีนาคม  2561 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดจันทนาราม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามาเยี่ยมชมผลงานของนักเรียน  ให้นักเรียนแสดงออกถึงความสามารถ ทางวิชาการ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา และบุคคลผู้สนใจ ประกอบด้วยกิจกรรมที่หลากหลายตามกลุ่มสาระการเรียนรู้   ได้แก่ กลุ่มสาระภาษาไทย  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  กลุ่มสาระสังคมศาสนาและวัฒนธรรม  กลุ่มสาระศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์  กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  กลุ่มภาษาต่างประเทศ และการศึกษาพิเศษ  นอกจากนี้ในช่วงบ่ายมีกิจกรรมตอบปัญหา และการแสดงดนตรีของสำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี (ภาพกิจกรรม  :  https://photos.app.goo.gl/Q2gceJylKmrhPLVJ3 )

โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 2561,00:00   อ่าน 297 ครั้ง