ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวันมาฆบูชา
วันที่  28 กุมภาพันธ์  2561  โรงเรียนวัดจันทนารามจัดกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ความสำคัญของวันมาฆบูชา ในวันนี้เป็นวันที่ประกาศหัวใจของพุทธศาสนา หรือ "โอวาทปาฏิโมกข์" แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรกหลังจากพุทธองค์ตรัสรู้มาแล้วเป็นเวลา 9 เดือน ซึ่งเป็นหลักคำสอนและวิธีปฏิบัติต่างๆ หากสรุปเป็นใจความสำคัญก็คือ "ทำความดี  ละเว้นความชั่ว  ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ "  (ภาพกิจกรรม  : https://photos.app.goo.gl/pShKsAqtGHydoQ0W2 )
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 2561,00:00   อ่าน 346 ครั้ง