ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญกลุ่มเมืองเหนือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560

กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ  เนตรนารีสามัญกลุ่มเมืองเหนือ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  2560  ระหว่างวันที่  14 - 16 กุมภาพันธ์  2561  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส  อำเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี  (ภาพกิจกรรม  :  https://photos.app.goo.gl/HxMDutcdxCUGctz63 )

โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2561,00:00   อ่าน 352 ครั้ง