ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นทดลองสอน
โรงเรียนวัดจันทนารามฯ ยินดีต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) ชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี ได้มาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นทดลองสอน ระหว่างวันที่ 22  มกราคม - วันที่ 2 กุมภาพันธ์  2561
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 2561,00:00   อ่าน 586 ครั้ง