ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพิชิตคุณภาพระดับเพชร
เครือข่ายระดับสถานศึกษาเครือข่ายที่ 3 (กลุ่ม 9 วัดพัฒนาวิชาการ) อำภอเมืองจันทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 1 จัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพิชิตคุณภาพระดับเพชร ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET) และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (O-NET) ระหว่างวันที่ 20 ,21 และ 28 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนวัดพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี (ภาพกิจกรรม  :  https://photos.app.goo.gl/IH2Q6ZhjYrSiXUXo1 )
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 2561,00:00   อ่าน 552 ครั้ง