ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
งานประเพณีลอยกระทง วัดจันทนาราม จังหวัดจันทบุรี
วันที่ 1  พฤศจิกายน  2560 เทศบาลเมืองจันทนิมิต  และหน่วยงานในจังหวัดจันทบุรี ได้จัดให้มีพิธีเปิดงานส่งเสริมประเพณีลอยกระทง  ประจำปี  2560  โดยมีพระธรรมเมธี  เจ้าอาวาสวัดจันทนาราม เจ้าคณะจังหวัดฝ่ายธรรมยุติ  จังหวัดจันทบุรี  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  และมีนายวิทูรัช  ศรีนาม  ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  การจัดงานส่งเสริมประเพณีลอยกระทงมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป
โพสเมื่อ : 12 พ.ย. 2560,00:00   อ่าน 30 ครั้ง