ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมอาชีพและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น (การจักสานผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้ม)
เทศบาลจันทนิมิต ได้จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น (การจักสานผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้ม) ประจำปีงบประมาณ 2560 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมตอนต้นโรงเรียนวัดจันทนาราม ในวันที่ 4 สิงหาคม  2560  เพื่อให้นักเรียน เยาวชนในพื้นที่ตำบลจันทนิมิต ได้มีทักษะความรู้และประสบการณ์นอกเหนือจากตำราเรียน สามารถสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว เกิดการพัฒนาทักษะชีวิต และรักษาศิลปหัตถกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นคงอยู่ต่อไปมิให้สูญหาย
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 2560,00:00   อ่าน 411 ครั้ง