ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

นางสาวสุพร  ทองดี  รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทนาราม กล่าวต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ. 5 ปี) ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นการศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่วม เป็นเวลา 2 สัปดาห์  ระหว่างวันที่  19 - 30 มิถุนายน  2560

โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2560,00:00   อ่าน 378 ครั้ง