ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมสังสรรค์ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2559
นายวุฒิชัย  คุ้มวงศ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทนารามฯ จัดกิจกรรมสังสรรค์ให้กับคณะครูและบุคลากรในโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญกำลังใจอันก่อให้เกิดความสามัคคีในองค์กร กิจกรรมที่จัด ได้แก่  การมอบประกาศนียบัตรให้กับบุคลากรที่ไม่มีวันลาในรอบปีการศึกษา การแนะนำครูใหม่ การเสนอผลงานครูด้านสื่อเทคโนโลยี และการอำลาของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 2560,00:00   อ่าน 358 ครั้ง