ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
สวัสดีปีใหม่ 2561 (อ่าน 55) 08 ม.ค. 61
ยินดีต้อนรับครูผู้ช่วยคนใหม่ (อ่าน 44) 08 ม.ค. 61
กิจกรรมวันคริสต์มาส (อ่าน 45) 08 ม.ค. 61
การอบรมเรื่องความปลอดภัยทางน้ำ (อ่าน 34) 08 ม.ค. 61
กิจกรรมทัศนศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (อ่าน 44) 08 ม.ค. 61
กิจกรรมมาร์ชชิ่งความดีและวินัยการจัดระเบียบแถว (อ่าน 116) 11 ธ.ค. 60
การประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 กิจกรรมการศึกษาพิเศษ (อ่าน 149) 29 พ.ย. 60
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี จัดกิจกรรมเยาวชนรุ่่นใหม่ใส่ใจความดีสากล (อ่าน 92) 26 พ.ย. 60
โครงการชาวจันท์ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ (อ่าน 113) 14 พ.ย. 60
การสอบธรรมสนามหลวง แผนกธรรมศึกษา ประจำปี 2560 (อ่าน 123) 14 พ.ย. 60
งานประเพณีลอยกระทง วัดจันทนาราม จังหวัดจันทบุรี (อ่าน 130) 12 พ.ย. 60
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษาและคณะศึกษาธิการภาค 9 ตรวจเยี่ยม นิเทศและติดตามงานอาชีพ (อ่าน 108) 31 ต.ค. 60
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 246) 29 ส.ค. 60
งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 (อ่าน 224) 25 ส.ค. 60
โครงการส่งเสริมอาชีพและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น (การจักสานผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้ม) (อ่าน 189) 10 ส.ค. 60
คณะครูโรงเรียนวัดจันทนารามบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (อ่าน 133) 09 ส.ค. 60
ยินดีต้อนรับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพลับพลาชัย 1 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 (อ่าน 153) 09 ส.ค. 60
โรงเรียนดีประจำตำบล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 (อ่าน 157) 08 ส.ค. 60
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (อ่าน 147) 08 ส.ค. 60
ยินดีต้อนรับคณะนิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (อ่าน 145) 30 ก.ค. 60
เมืองจันท์เกมส์ ประจำปี 2560 (อ่าน 359) 20 ก.ค. 60
การอบรมสัมมนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) (อ่าน 179) 18 ก.ค. 60
ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานการจัดศึกษาเรียนรวม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 (อ่าน 217) 13 ก.ค. 60
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 (อ่าน 183) 13 ก.ค. 60
กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 144) 09 ก.ค. 60
กิจกรรมพัฒนาผู้ปกครองระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 175) 04 ก.ค. 60
โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด (อ่าน 163) 04 ก.ค. 60
วันสุนทรภู่และต่อต้านยาเสพติด (อ่าน 173) 02 ก.ค. 60
ยินดีต้อนรับคณะนิเทศ ติดตาม การนำ DLIT ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน (อ่าน 150) 02 ก.ค. 60
ค่ายเสริมทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้มระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มเครือข่าย 9 วัดพัฒนาวิชาการ (อ่าน 150) 02 ก.ค. 60
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3/2560 (อ่าน 152) 20 มิ.ย. 60
ยินดีต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (อ่าน 162) 19 มิ.ย. 60
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 169) 15 มิ.ย. 60
การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 213) 14 มิ.ย. 60
การอบรมการผลิตดอกไม้จันทน์พระราชทาน (อ่าน 159) 13 มิ.ย. 60
โครงการรณรงค์เลิกบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2560 (อ่าน 158) 13 มิ.ย. 60
งานมุทิตาจิตพระธรรมเมธี เจ้าอาวาสวัดจันทนาราม เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี (อ่าน 195) 12 มิ.ย. 60
ยินดีต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 และบุคลากรใหม่ (อ่าน 197) 22 พ.ค. 60
คณะครูร่วมงานประเพณีสงกรานต์วัดจันทนาราม จังหวัดจันทบุรี (อ่าน 270) 16 เม.ย. 60
โรงเรียนวัดจันทนาราม(ศรีรองเมืองอุทิศ) ยินดีต้อนรับคุณครูปุณณภา สงเคราะห์ (อ่าน 238) 05 เม.ย. 60