ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 11/07/2011
ปรับปรุง 29/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 2035687
Page Views 2516803
ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 และบุคลากรใหม่ (อ่าน 33) 22 พ.ค. 60
คณะครูร่วมงานประเพณีสงกรานต์วัดจันทนาราม จังหวัดจันทบุรี (อ่าน 96) 16 เม.ย. 60
โรงเรียนวัดจันทนาราม(ศรีรองเมืองอุทิศ) ยินดีต้อนรับคุณครูปุณณภา สงเคราะห์ (อ่าน 76) 05 เม.ย. 60
กิจกรรมสังสรรค์ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 87) 31 มี.ค. 60
ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 7 (อ่าน 99) 30 มี.ค. 60
กิจกรรมอาชาบำบัด (อ่าน 109) 24 มี.ค. 60
ค่ายคุณธรรม กลุ่ม 9 วัดพัฒนาวิชาการ (อ่าน 106) 23 มี.ค. 60
การประกวดดนตรีไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อ่าน 100) 22 มี.ค. 60
ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนสุเหล่า คลอง 20 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 (อ่าน 92) 19 มี.ค. 60
คณะติดตามแผนปฏิบัติการโรงเรียน ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 85) 19 มี.ค. 60
กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายของข้าราชการและบุคลากร (อ่าน 158) 11 ก.พ. 60
รางวัลครูดีในดวงใจ (อ่าน 151) 25 ม.ค. 60
ยินดีต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นทดลองสอน (อ่าน 158) 24 ม.ค. 60
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพิชิตคุณภาพระดับเพชรกลุ่ม 9 วัดพัฒนาวิชาการ (อ่าน 233) 22 ม.ค. 60
งานวันครู ครั้งที่ 61 (อ่าน 147) 16 ม.ค. 60
ยินดีต้อนรับคุณครูกาญธิมา อิ่มสกุล (อ่าน 178) 14 ม.ค. 60
สว้สดีปีใหม่ 2560 (อ่าน 154) 14 ม.ค. 60
นายกกาชาดจังหวัดจันทบุรีมอบทุนการศึกษา (อ่าน 179) 08 ธ.ค. 59
ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่ (อ่าน 258) 05 พ.ย. 59
ขอขอบคุณคุณครูธงชัย สุลัย และน้องนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (อ่าน 248) 19 ต.ค. 59
การแข่งขันกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาระดับอำเภอเมืองจันทบุรี (อ่าน 277) 25 ก.ย. 59
กิจกรรม Big Brothers (อ่าน 268) 18 ก.ย. 59
การแข่งขันวิทยุการบิน มินิวอลเลย์บอล รอบชิงชนะเลิศ จังหวัดจันทบุรี (อ่าน 335) 21 ส.ค. 59
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (อ่าน 337) 21 ส.ค. 59
การแข่งขันแฮนด์บอลชิงแชมป์จังหวัดจันทบุรี ต้านยาเสพติด ประจำปี 2559 (อ่าน 335) 21 ส.ค. 59
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่ 1/2559 (อ่าน 271) 21 ส.ค. 59
พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ (อ่าน 313) 04 ส.ค. 59
โครงการอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปี 2559 (อ่าน 396) 04 ส.ค. 59
การประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 (อ่าน 431) 19 ก.ค. 59
โรงเรียนวัดจันทนารามรณรงค์และให้ความรู้การออกเสียงประชามติ (อ่าน 505) 18 ก.ค. 59
คณะบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรีมอบเงินช่วยเหลือให้กับนักเรียนขาดแคลน (อ่าน 337) 18 ก.ค. 59
ขอขอบคุณ คุณนัทชาพัฒน์ หิรัญวรสถิตย์ และคณะที่มอบเครื่องดนตรีสากลให้กับโรงเรียนวัดจันทนาราม (อ่าน 349) 17 ก.ค. 59
การประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best Practice โรงเรียนดีประจำตำบล (อ่าน 494) 17 ก.ค. 59
คณะครูโรงเรียนวัดจันทนารามฯ บันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินี (อ่าน 535) 15 ก.ค. 59
นักเล่านิทานน้อย (อ่าน 476) 14 ก.ค. 59
ยินดีต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพรรณณี (อ่าน 312) 14 ก.ค. 59
โรงเรียนรักษาศีล 5 (อ่าน 469) 13 ก.ค. 59
สโมสรโรตารีจันทนิมิตมอบเครื่องกรองน้ำดื่ม (อ่าน 340) 12 ก.ค. 59
ยินดีต้อนรับคุณครู และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (อ่าน 418) 06 ก.ค. 59
ยินดีต้อนรับคุณครูลีลาวดี คชาบาล (อ่าน 315) 04 มิ.ย. 59

 
 โรงเรียนวัดจันทนาราม(ศรีรองเมืองอุทิศ)
1/2  หมู่ที่ 9  ถนนริมน้ำ  ตำบลจันทนิมิต  อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  22000
Tel : 039 321662  Fax : 039 325904