ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 11/07/2011
ปรับปรุง 21/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 2077449
Page Views 2579818
ข่าวประชาสัมพันธ์
เมืองจันท์เกมส์ ประจำปี 2560 (อ่าน 102) 20 ก.ค. 60
การอบรมสัมมนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) (อ่าน 32) 18 ก.ค. 60
ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานการจัดศึกษาเรียนรวม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 (อ่าน 66) 13 ก.ค. 60
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 (อ่าน 48) 13 ก.ค. 60
กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 32) 09 ก.ค. 60
กิจกรรมพัฒนาผู้ปกครองระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 56) 04 ก.ค. 60
โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด (อ่าน 45) 04 ก.ค. 60
วันสุนทรภู่และต่อต้านยาเสพติด (อ่าน 46) 02 ก.ค. 60
ยินดีต้อนรับคณะนิเทศ ติดตาม การนำ DLIT ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน (อ่าน 33) 02 ก.ค. 60
ค่ายเสริมทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้มระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มเครือข่าย 9 วัดพัฒนาวิชาการ (อ่าน 39) 02 ก.ค. 60
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3/2560 (อ่าน 39) 20 มิ.ย. 60
ยินดีต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (อ่าน 43) 19 มิ.ย. 60
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 62) 15 มิ.ย. 60
การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 64) 14 มิ.ย. 60
การอบรมการผลิตดอกไม้จันทน์พระราชทาน (อ่าน 47) 13 มิ.ย. 60
โครงการรณรงค์เลิกบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2560 (อ่าน 40) 13 มิ.ย. 60
งานมุทิตาจิตพระธรรมเมธี เจ้าอาวาสวัดจันทนาราม เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี (อ่าน 55) 12 มิ.ย. 60
ยินดีต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 และบุคลากรใหม่ (อ่าน 79) 22 พ.ค. 60
คณะครูร่วมงานประเพณีสงกรานต์วัดจันทนาราม จังหวัดจันทบุรี (อ่าน 143) 16 เม.ย. 60
โรงเรียนวัดจันทนาราม(ศรีรองเมืองอุทิศ) ยินดีต้อนรับคุณครูปุณณภา สงเคราะห์ (อ่าน 107) 05 เม.ย. 60
กิจกรรมสังสรรค์ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 116) 31 มี.ค. 60
ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 7 (อ่าน 140) 30 มี.ค. 60
กิจกรรมอาชาบำบัด (อ่าน 146) 24 มี.ค. 60
ค่ายคุณธรรม กลุ่ม 9 วัดพัฒนาวิชาการ (อ่าน 148) 23 มี.ค. 60
การประกวดดนตรีไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อ่าน 141) 22 มี.ค. 60
ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนสุเหล่า คลอง 20 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 (อ่าน 132) 19 มี.ค. 60
คณะติดตามแผนปฏิบัติการโรงเรียน ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 130) 19 มี.ค. 60
กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายของข้าราชการและบุคลากร (อ่าน 196) 11 ก.พ. 60
รางวัลครูดีในดวงใจ (อ่าน 209) 25 ม.ค. 60
ยินดีต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นทดลองสอน (อ่าน 197) 24 ม.ค. 60
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพิชิตคุณภาพระดับเพชรกลุ่ม 9 วัดพัฒนาวิชาการ (อ่าน 286) 22 ม.ค. 60
งานวันครู ครั้งที่ 61 (อ่าน 202) 16 ม.ค. 60
ยินดีต้อนรับคุณครูกาญธิมา อิ่มสกุล (อ่าน 244) 14 ม.ค. 60
สว้สดีปีใหม่ 2560 (อ่าน 201) 14 ม.ค. 60
นายกกาชาดจังหวัดจันทบุรีมอบทุนการศึกษา (อ่าน 225) 08 ธ.ค. 59
ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่ (อ่าน 302) 05 พ.ย. 59
ขอขอบคุณคุณครูธงชัย สุลัย และน้องนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (อ่าน 282) 19 ต.ค. 59
การแข่งขันกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาระดับอำเภอเมืองจันทบุรี (อ่าน 319) 25 ก.ย. 59
กิจกรรม Big Brothers (อ่าน 303) 18 ก.ย. 59
การแข่งขันวิทยุการบิน มินิวอลเลย์บอล รอบชิงชนะเลิศ จังหวัดจันทบุรี (อ่าน 382) 21 ส.ค. 59

 
 โรงเรียนวัดจันทนาราม(ศรีรองเมืองอุทิศ)
1/2  หมู่ที่ 9  ถนนริมน้ำ  ตำบลจันทนิมิต  อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  22000
Tel : 039 321662  Fax : 039 325904