ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ยินดีต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5 ปี) ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
โรงเรียนวัดจันทนารามฯ ยินดีต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5 ปี) ชั้นปีที่ 4 ที่ได้มาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นทดลองสอนที่โรงเรียนวัดจันทนารามฯ ระหว่างวันที่ 20 – 31 มกราคม พ.ศ.2563  https://photos.app.goo.gl/mV5FV3ZnFsd2BUTF6
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 2563,17:01   อ่าน 20 ครั้ง