ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ปีการศึกษา 2561
วันที่ 15 มีนาคม 2562 นายอารักษ์ วนิชอาภาพรรณ รอง.ผอ.สพป.จันทบุรี เขต1 ประธานกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ นายวุฒิชัย คุ้มวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทนาราม กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนแสดงออกถึงความสามารถทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา และเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามาเยี่ยมชมผลงานของนักเรียน ประกอบด้วยกิจกรรมที่หลากหลายตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระภาษาไทย กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระสังคมศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มภาษาต่างประเทศ การศึกษาพิเศษและกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดจันทนาราม (ภาพกิจกรรม : https://photos.app.goo.gl/5dCDqtR3qPfGKEWy6 )
โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 2562,10:10   อ่าน 388 ครั้ง