ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษ
วันที่ 8 มีนาคม 2562 โรงเรียนวัดจันทนารามจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษ เพื่อให้มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ สามารถนำไปปรับใช้ในอนาคต กิจกรรมทักษะอาชีพที่จัดได้แก่ การจัดดอกไม้ประดิษฐ์ การจัดผูกผ้าในงานพิธีต่างๆ และการผลิตสบู่สมุนไพร (ภาพกิจกรรม :https://photos.app.goo.gl/W8bvucCLjSZpRqFw5 )
โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 2562,10:01   อ่าน 364 ครั้ง