ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ
กลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือจัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 13 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดดอนตาล อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  (ภาพกิจกรรม  :  https://photos.app.goo.gl/dMkfrVp2jDLTZpPL6 )
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 2562,13:32   อ่าน 390 ครั้ง