ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียน
โรงเรียนวัดจันทนารามจัดการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น เริ่มตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 - 2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ระหว่างวันที่ 24 - 25 มกราคม 2562 ณ วัดจันทนาราม จังหวัดจันทบุรี  (ภาพกิจกรรม  :  https://photos.app.goo.gl/VRyUrUJykMYy3RXC9 )
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 2562,13:15   อ่าน 377 ครั้ง