ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
งานวันครูครั้งที่ 63 จังหวัดจันทบุรี
วันที่ 16 มกราคม 2562 ที่หอประชุมสิริรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณีจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในพิธีงานวันครูครั้งที่ 63 นำข้าราชการครูอาจารย์บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษาของรัฐ และภาคเอกชนเข้าร่วมในพิธีงานวันครู ภายใต้คำขวัญ“คุณธรรมนำครูไทยสร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรง“เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของคุณธรรมจริยธรรม เพื่อปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนของชาติ กิจกรรมหลักที่สำคัญในการจัดงานวันครู ประกอบด้วยพิธีสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลของผู้ร่วมงานอุทิศกุศลระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา การมอบทุนการศึกษามูลนิธิทวีบุณยเกตุ ภายในงานหน้าหอประชุมได้จัดแสดงนิทรรศการผลงานการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลจังหวัดระดับเขต และระดับประเทศ และมีการแข่งขันกีฬากระชับความสามัคคีของบุคลากรทางการศึกษา  (ภาพกิจกรรม  :  https://photos.app.goo.gl/pSLxXmzqpGoozZTw9 )
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 2562,13:12   อ่าน 375 ครั้ง