ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
วันที่ 11 มกราคม 2562 นายวุฒิชัย คุ้มวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทนาราม ประธานเปิดงาน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 พร้อมจัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่คณะครูและนักเรียนที่ร่วมแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดนครปฐม มีกิจกรรมการแสดงของนักเรียนทุกระดับชั้น ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง ชุมชนที่ให้การสนับสนุนอาหาร เครื่องดื่ม ของขวัญและของรางวัล  (ภาพกิจกรรม  : https://photos.app.goo.gl/4AhFAU3YxQ1n2CVX8 )
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 2562,13:05   อ่าน 122 ครั้ง