ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมสังสรรค์ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2560
นายวุฒิชัย คุ้มวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทนารามฯ จัดกิจกรรมสังสรรค์ให้กับคณะครูและบุคลากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญกำลังใจอันก่อให้เกิดความสามัคคีในองค์กร กิจกรรมที่จัด ได้แก่ การแนะนำครูใหม่ การอำลาของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และการจับฉลากมอบของขว๊ญ    (ภาพกิจกรรม  :  https://photos.app.goo.gl/1oF75zL5GmOXI0kk2)
โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 2561,13:35   อ่าน 482 ครั้ง