ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560
พระธรรมเมธีเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี ประธานพิธีและมอบประกาศนียบัตรงานปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560 ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดจันทนารามฯ ในวันที่ 28 มีนาคม 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดจันทนาราม (ภาพกิจกรรม :  https://photos.app.goo.gl/VBtkpf52Yfwz8YBK2)
โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 2561,13:18   อ่าน 495 ครั้ง