ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการขยับ เปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์
วันที่ 19 มีนาคม 2561 นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้จัดโครงการขยับ เปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจการคัดแยกขยะอย่างถูกประเภท และถูกวิธี เห็นคุณค่าของขยะโดยนำมาออกแบบสร้างสรรค์ผลงานจากสิ่งของเหลือใช้ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดจันทนาราม ( ภาพกิจกรรม :  https://photos.app.goo.gl/IBsxWcLQbYRxu6JU2)
โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 2561,13:08   อ่าน 384 ครั้ง