ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรม OPEN HOUSE เปิดบ้านวิชาการโรงเรียนวัดจันทนาราม ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนวัดจันทนารามฯ จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (Open House) ในวันที่ 16 มีนาคม 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดจันทนาราม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามาเยี่ยมชมผลงานของนักเรียน ให้นักเรียนแสดงออกถึงความสามารถ ทางวิชาการ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา และบุคคลผู้สนใจ ประกอบด้วยกิจกรรมที่หลากหลายตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระภาษาไทย กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระสังคมศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มภาษาต่างประเทศ และการศึกษาพิเศษ นอกจากนี้ในช่วงบ่ายมีกิจกรรมตอบปัญหา และการแสดงดนตรีของสำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี (ภาพกิจกรรม  :  https://photos.app.goo.gl/Q2gceJylKmrhPLVJ3)
โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 2561,13:01   อ่าน 535 ครั้ง