ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2561
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนวัดจันทนารามจัดกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ความสำคัญของวันมาฆบูชา ในวันนี้เป็นวันที่ประกาศหัวใจของพุทธศาสนา หรือ "โอวาทปาฏิโมกข์" แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรกหลังจากพุทธองค์ตรัสรู้มาแล้วเป็นเวลา 9 เดือน ซึ่งเป็นหลักคำสอนและวิธีปฏิบัติต่างๆ หากสรุปเป็นใจความสำคัญก็คือ "ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ " (ภาพกิจกรรม :  https://photos.app.goo.gl/pShKsAqtGHydoQ0W2)
โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 2561,12:46   อ่าน 386 ครั้ง