ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญกลุ่มเมืองเหนือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญกลุ่มเมืองเหนือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี (ภาพกิจกรรม :  https://photos.app.goo.gl/HxMDutcdxCUGctz63)
โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 2561,12:39   อ่าน 354 ครั้ง