ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โรงเรียนวัดจันทนารามจัดนิทรรศการ“สานต่อตามรอยที่พ่อสร้าง” เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตราธิราชผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐยิ่งต่อแผ่นดินไทย เป็นนิทรรศการที่บอกเล่าเรื่องราวของพระองค์ ตลอดจนพระราชกรณียกิจต่างๆ อันประกอบด้วย องค์ภูมิพล  ราชาผู้ทรงธรรม  ๙ พ่อพอเพียงเพื่อเพียงพอ สายธาร ไอดิน  คลองนี้ที่พ่อสร้าง "คลองภักดีรำไพ"  เดินทีละก้าว กินข้าวทีละคำ ทำทีละอย่าง สานฝันที่พ่อสร้างและ ๑๓ ตุลา ธ เสด็จ สู่แดนสรวง (ภาพกิจกรรม  :  https://photos.app.goo.gl/paNZPU8eelcoRktJ2 )
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 2560,15:34   อ่าน 515 ครั้ง